Hotel Pałac Czarny Las, Woźniki, k. Częstochowy
Hotel Pałac Czarny Las, Woźniki, k. Częstochowy
Tło bannera

Polityka prywatności Hotel**** Pałac Czarny Las

07 Dec 22
08 Dec 22

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ERA Sp. z o.o.
41-500 Chorzów
ul. Katowickiej 16 B

NIP: 627-24-05-145
REGON 277435364
KRS nr 0000076821

właściciel Hotelu**** Pałac Czarny Las

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych:

ado@era.com.pl

3. W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przekazanych nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego, przekazania wizytówki lub poprzez naszą stronę internetową/formularz kontaktowy /newsletter jest ich gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem, dokonania rezerwacji, udzielenia odpowiedzi na zapytania, informacji marketingowych oraz w innych celach, dla których zostały nam udostępnione. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

4. Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy lub współpracownicy Spółki/Hotelu, podmioty udzielające wsparcia Spółce/Hotelowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów przetwarzania, do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu odwołania zgody.

7. Jakie prawa, wynikające z rozporządzenia 2019/679, przysługują Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych i przeniesienia danych
  • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem (może to jednak skutkować niemożnością wykonania umowy, lub ograniczeniem zakresu jej wykonania).

Polityki prywatności korzystania z serwisu internetowego oraz stosowania plików cookies

  1. Aby dowiedzieć się  więcej na temat powyższej polityki kliknij tutaj
Sign up for our newsletter

Keep up to date with our offers and promotions!

Zobacz na mapie

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by ERA Sp. Z o.o., ul. Katowicka 16 B, 41-500, Chorzów . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved