Hotel Pałac Czarny Las, Woźniki, k. Częstochowy
Hotel Pałac Czarny Las, Woźniki, k. Częstochowy
Tło bannera

Polityka prywatności Hotel**** Pałac Czarny Las

24 Sep 23
25 Sep 23

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ERA Sp. z o.o.
41-500 Chorzów
ul. Katowickiej 16 B

NIP: 627-24-05-145
REGON 277435364
KRS nr 0000076821

właściciel Hotelu**** Pałac Czarny Las

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych:

ado@era.com.pl

3. W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przekazanych nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego, przekazania wizytówki lub poprzez naszą stronę internetową/formularz kontaktowy /newsletter jest ich gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem, dokonania rezerwacji, udzielenia odpowiedzi na zapytania, informacji marketingowych oraz w innych celach, dla których zostały nam udostępnione. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

4. Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy lub współpracownicy Spółki/Hotelu, podmioty udzielające wsparcia Spółce/Hotelowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów przetwarzania, do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu odwołania zgody.

7. Jakie prawa, wynikające z rozporządzenia 2019/679, przysługują Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych i przeniesienia danych
  • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem (może to jednak skutkować niemożnością wykonania umowy, lub ograniczeniem zakresu jej wykonania).

Polityki prywatności korzystania z serwisu internetowego oraz stosowania plików cookies

  1. Aby dowiedzieć się  więcej na temat powyższej polityki kliknij tutaj
Melden Sie sich für unseren Newsletter an

Seien Sie auf dem Laufenden mit unseren Angeboten und Sonderangeboten!

Siehe auf der Karte

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [ERA Sp. Z o.o., ul. Katowicka 16 B, 41-500, Chorzów] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert